Településünk Önkormányzat Hírek Hasznos linkek Kultúra Közérdekű Általános közzétételi lista Egyház Kapcsolat

Helyi hírek

csik

Büntetés-végrehajtási Intézet tájékoztató

felhívás

Járóbeteg-szakellátó központ

II. világháborús emlékmű átadása 2015. május 22.

Szüreti nap 2014 szeptember

Szüreti nap 2014 szeptember

Falunap 2013

Falunap 2012

Műfüves pálya 2013

csik

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója a Hajdú-Bihar megyében induló ajánlott képzési programokról.

csik

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért 2015. május 1-től a fizetendő térítési díjak a következők:

csik

Görbeháza Község Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sütemény és Torta Fesztivál

Telekom

GÖRBEHÁZA GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0011

Görbeháza Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására" kiírt pályázat keretében 212.692.461,-Ft összegű támogatást nyert el a Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítésére és felújítására. Az önkormányzat által a pályázathoz kapcsolódóan biztosítandó saját forrás (önrész) összege: 11.194.235,-Ft.

A beruházás kapcsán az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege és az önkormányzat által biztosított önrész összege, vagyis a projekt összköltsége 223.886.696,-Ft.

A projekthez kapcsolódó tevékenységek, költségkategóriák:

A projekt előkészítés költségei:
Az engedélyes terv az az építész tervező által készített dokumentum, amely alapján az építtető, az illetékes építésügy hatóságtól jogerős építési engedélyt tud szerezni az építési beruházás megvalósításához.
- engedélyes terv elkészítése: 2.628.000,-Ft

- rehabilitációs szakmérnök díja: 204.000,-Ft
A rehabilitációs szakmérnök a tervezési munkálatok során segítette az építész tervező munkáját az épület akadálymentesítése kapcsán.

- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: 180.000,-Ft
A megvalósíthatósági tanulmány a pályázat első fordulós benyújtásához szükséges dokumentum, mely tartalmazza a projekt hátterének és indokoltságának bemutatását, az érintett intézményben megvalósuló nevelési-oktatási tevékenység bemutatását, a projekt céljait, tartalmát és megvalósíthatóságát, a projekt várható hatásainak elemzését.

projekt előkészítés összesen: 3.012.000,-Ft

Projekt menedzsment: 8.955.468,-Ft
A projektmenedzsment lényegében a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötéséhez, illetve a támogatási előleg lehívásához és a pénzügyi elszámoláshoz szükséges szakmai tanácsadást jelenti.

Kiviteli terv készítése: 6.000.000,-Ft
A kiviteli terv az alapja a teljes építési tevékenység kivitelezésének. A kiviteli terv elkészítésében közreműködtek építész, épületgépész és villamos mérnökök.

Felújítás, bővítés: 168.234.148,-Ft
Magát az építési projektet (munkát) jelenti a kiviteli tervek, jogerős építési engedély alapján.

Műszaki ellenőrzés: 3.480.000,-Ft
A beruházás kivitelezésének műszaki ellenőrzését jelenti a Megbízó önkormányzat utasításai szerint és érdekeinek megfelelően.

Eszközbeszerzés: 28.001.080,-Ft
A pályázatban meghatározott eszközállomány beszerzését jelenti, mely közbeszerzési eljárás keretében történik.

Nyilvánosság biztosítása: 1.752.000,-Ft
Ebbe a körbe tartozik a beruházással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség, melynek egyik eleme a helyi lakosság folyamatos tájékoztatása, továbbá a sajtó és a média tájékoztatása a projekt előrehaladásáról.

Építésre és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolítása: 3.576.000,-Ft
Az építésre és eszközbeszerzésre vonatkozó szerződések megkötésére irányuló kötelező közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

Könyvvizsgálat: 876.000,-Ft
Könyvvizsgáló által a projekt pénzügyi rendszeréhez kapcsolódó ellenőrző tevékenység.

Projekt elszámolható költségei összesen: 223.886.696,-Ft

Tájékoztatásul közölni szeretném, hogy a fenti összegeket bruttó összegként kell értelmezni, azonban az egyes költségek még 20%-os ÁFA tartalmat foglalnak magukba. Ez lényegében azt jelenti, hogy a projekt elszámolható költségei változni fognak azt követően, hogy a pályázók hivatalos tájékoztatást kapnak az ÁFA kompenzációról (25%-os ÁFA).

A projekt előzményei:

Görbeháza Község Önkormányzata 2007 őszén a Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítésére és felújítására pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására". A fenti pályázat benyújtásával az önkormányzat célja az volt, hogy helyben teremtse meg a település gyermekei számára a minőségi nevelés tárgyi és személyi feltételeit.

A pályázat keretében 95%-os mértékű vissza nem térítendő támogatásra lehetett pályázni, 5%-os önrész biztosítása mellett. Ezen uniós pályázatunk két fordulós pályázati eljárás keretében került elbírálásra.

2008 őszén önkormányzatunk tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy a beadott pályázat előzetes támogatási döntésben részesült.

A munka jelentős része, vagyis a második pályázati forduló csak ezután kezdődött el és eltartott egészen 2009. február végéig. Ezen időpontig kellett többek között a jogerős építési engedélyt és sok más tucatnyi dokumentumot benyújtanunk az elbíráló hatóság részére. 2009. április elején az illetékes minisztérium felhívására a pályázat kapcsán kötelezően el kellett indítunk a kivitelezéshez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárást is. A feltételes közbeszerzési eljárás során négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, az árajánlatokat a tervdokumentáció és árazatlan tervezői költségvetés alapján tették meg ajánlattevők. A képviselő testület az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó FLEX-PS'93 Bt -t hirdette ki a kivitelezés nyerteseként, a nyertes cég ajánlata alapján az építési beruházás összege 140.195.123,-Ft + ÁFA.

A kivitelezési munkálatok 2009. őszén elkezdődtek, első ütemben a konyhaszárny kerül felújításra és bővítésre. Második ütemben a bölcsőde, míg végül az óvodarész munkálataival fejeződik be a beruházás előreláthatólag 2010 nyár végén.

A kivitelezés során a felújítandó épület hasznos alapterülete 427.46 m2., míg a bővítmény hasznos alapterülete 499.85 m2. A projekt kapcsán a teljesség igénye nélkül a következő helyiségekkel bővül az óvoda és bölcsőde épülete:
- tornaszoba, nevelői szoba, beteg szoba,
- kiszolgáló helyiségek,
- bölcsődei csoportszoba, felzárkóztató szoba, gyereköltőző szekrények,
- kerti játék tároló,
- a konyha bővítéséhez kapcsolódó, kötelezően kialakítandó helyiségek stb.

Teljes egészében felújításra és bővítésre kerül a konyha részleg. Felújításra és cserére kerül a fűtési és világítás rendszer, a vizesblokk és szennyvízhálózat, a nyílászárók, a tetőszerkezet. Kialakításra kerül az óvodai fedett terasz, továbbá egy bölcsődei udvarrész fedett terasszal és játék eszközökkel. Az óvodai játszóudvar szabványos udvari játékokkal történő felszerelése, az udvaron található illemhely és tisztálkodási lehetőség biztosítása is megoldóik. Sor kerül a nevelés és oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére. Megvalósul az épület akadálymentesítése, a közterületi parkolóhelyek korszerűsítése. A parkolók kiépítésének a költsége sajnos nem kerülhetett be a pályázat keretében elszámolható költségek közé, de mivel kötelező a szükséges számú parkolóhelyek kialakítása, így azt önerőből kell állnia önkormányzatunknak, mely kb. 5 millió forint összeget fog jelenteni.

A projekt átfogó célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve a település életében egy olyan korszerű, modern intézmény alakuljon ki, mely biztosítja az óvoda-bölcsőde intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztések következtében javulnak a bölcsődei és óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés továbbfejlesztése is megvalósulhat.

Görbeháza, 2009. december

Tisztelettel:

dr. Pusztai Adél
polgármester

kép kép kép kép kép

előző oldalra oldal tetjére

eaop_3_1_4_a_11_2012_0004

eaop_4_1_2_a_12_2013_0017

keop_7_1_0_11_2013_0022

keop-2.2.3.a.09-2009-0004

palyazat

ÖNO

óvoda

óvoda

Görbeházi Hírmondó

Ma 2023. Március. 28, Kedd van. Gedeon, Johanna nevűeknek boldog névnapot!
AVMWebáruház