Településünk Önkormányzat Hírek Hasznos linkek Kultúra Közérdekű Általános közzétételi lista Egyház Kapcsolat

Helyi hírek

csik

Büntetés-végrehajtási Intézet tájékoztató

felhívás

Járóbeteg-szakellátó központ

II. világháborús emlékmű átadása 2015. május 22.

Szüreti nap 2014 szeptember

Szüreti nap 2014 szeptember

Falunap 2013

Falunap 2012

Műfüves pálya 2013

csik

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója a Hajdú-Bihar megyében induló ajánlott képzési programokról.

csik

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért 2015. május 1-től a fizetendő térítési díjak a következők:

csik

Görbeháza Község Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sütemény és Torta Fesztivál

Telekom

Helyi hírek 2011 május

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gyógytestnevelő
munkakör betöltésére.

teljes anyag letöltése pdf-ben

csik

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Logopédus
munkakör betöltésére.

teljes anyag letöltése pdf-ben

csik

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő fejlesztőpedagógus
munkakör betöltésére.

teljes anyag letöltése pdf-ben

csik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatalának vezetője pályázatot hirdet
a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala
(4090 Polgár, Hősök útja 10.)
belső ellenőr
munkakörének betöltésére

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra), 4 hónapos próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Hősök útja 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a belső kontrollrendszerek kiépítési lehetőségeinek a vizsgálata, elemzése és értékelése
- a belső kontrollrendszer működésének-, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a vizsgálata, elemzése és értékelése
- a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele
- az elszámolások, beszámolók tartalmi helyességének, megbízhatóságának vizsgálata
- a belső ellenőrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése
- szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések végzése
- informatikai rendszerellenőrzések lefolytatása
- gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése,
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás és a vagyon megóvása-, gyarapítása eszközeinek az elemzése és vizsgálata, a működés eredményességének növelése tekintetében elemzések és jelentések készítése
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében
- a stratégiai terv és a belső ellenőrzési kézikönyv összeállítása, aktualizálása, az éves ellenőrzési terv és az éves összefoglaló jelentés összeállítása
- adatszolgáltatás az irányító szerv részére
- a kistérség éves ellenőrzési ütemterve alapján belső ellenőrzési tevékenység végzése a tagtelepülések részére

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka törvénykönyvéről szóló" 1992. évi XXII. törvény, valamint a Társulás Szervezeti- és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- nem közgazdasági, jogi, államigazgatási végzettség esetén a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés
- az államháztartásért felelős miniszter által a "belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről" vezetett nyilvántartásba történő felvétel igazolása (regisztrált költségvetési belső ellenőr)
- pénzügyi-, számviteli-, ellenőrzési területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- annak igazolása, hogy a pályázó a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló kommunikációs készség
- kiváló tárgyalási készség
- kiváló írásbeli kifejezőkészség
- kiváló együttműködési készség
- kiváló probléma megoldási készség
- önálló, pontos munkavégzés
- kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- motivációs levél
- részletes fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés igazolása
- belső ellenőrzési tevékenység folytatására feljogosító engedély másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- igazolás a tekintetben, hogy a pályázó a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
- hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
- hozzájárulás vagyonnyilatkozat tételi eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2011. július 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 15.

A pályázat benyújtása:
A pályázatnak egy példányban, postai úton kell beérkeznie a Polgári Kistérség Többcélú Társulás Hivatala, 4090 Polgár, Hősök útja 10. címre.
A zárt borítékra kérjük ráírni: "Pályázat belső ellenőr munkakörre"
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dohány László hivatalvezető nyújt, a +3652 573 063 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. június 30.

A pályázat elbírálásának rendje:
A jelentkezők személyes meghallgatása alapján a kiválasztásról a hivatalvezető dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.polgarikisterseg.hu honlapon szerezhető.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2011. május 13.
- www.polgar.hu; www.tiszagyulahaza.hu; www.ujtikos.hu; www.gorbehaza.hu; www.ujszentmargita.hu; www.folyas.hu
- Folyás, Görbeháza, Polgár, Újszentmargita, Újtikos, Tiszagyulaháza Önkormányzatok hirdetőtáblája

csik

előző oldalra oldal tetjére

eaop_3_1_4_a_11_2012_0004

eaop_4_1_2_a_12_2013_0017

keop_7_1_0_11_2013_0022

keop-2.2.3.a.09-2009-0004

palyazat

ÖNO

óvoda

óvoda

Görbeházi Hírmondó

Ma 2023. Február. 1, Szerda van. Ignác, Virgínia nevűeknek boldog névnapot!
AVMWebáruház