Településünk Önkormányzat Hírek Hasznos linkek Kultúra Közérdekű Általános közzétételi lista Egyház Kapcsolat

Általános közzétételi lista

csik

Büntetés-végrehajtási Intézet tájékoztató

felhívás

Járóbeteg-szakellátó központ

II. világháborús emlékmű átadása 2015. május 22.

Szüreti nap 2014 szeptember

Szüreti nap 2014 szeptember

Falunap 2013

Falunap 2012

Műfüves pálya 2013

csik

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatója a Hajdú-Bihar megyében induló ajánlott képzési programokról.

csik

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért 2015. május 1-től a fizetendő térítési díjak a következők:

csik

Görbeháza Község Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sütemény és Torta Fesztivál

Telekom

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Ez az oldal az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat tartalmazza.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Görbeházai Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Görbeházai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Hatósági és Igazgatási Csoport - ügyintézők feladatai

Gazdálkodási Csoport - ügyintézők feladatai

1.3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és faxszáma, elektronikus levélcím)

Görbeházai Polgármesteri Hivatal vezetőinek elérhetősége

1.4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend

1.5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1.6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde;
Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat;

1.7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont) neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

1.9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Görbeházi Hírmondó

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

előző oldalra oldal tetjére

eaop_3_1_4_a_11_2012_0004

eaop_4_1_2_a_12_2013_0017

keop_7_1_0_11_2013_0022

keop-2.2.3.a.09-2009-0004

palyazat

ÖNO

óvoda

óvoda

Görbeházi Hírmondó

Ma 2023. Március. 28, Kedd van. Gedeon, Johanna nevűeknek boldog névnapot!
AVMWebáruház